قیمت سکه 272,010,648 پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:20 برابر با 2023/09/28 در بازار سکه با نرخ 272,010,648 دویست و هفتاد و دو  میلیون و ده هزار و ششصد و چهل و هشت ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شش مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:20  244,010,000  ریال قیمت نیم سکه 148,000,000 صد و چهل و هشت میلیون ریال قیمت ربع سکه 99,000,000 نود و نه میلیون ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:20  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی272,010,648دویست و هفتاد و دو  میلیون و ده هزار و ششصد و چهل و هشت12:45:20 
قیمت سکه بهار آزادی244,010,000دویست و چهل و چهار میلیون و ده هزار12:45:20 
قیمت نیم سکه148,000,000صد و چهل و هشت میلیون12:45:20 
قیمت ربع سکه99,000,000نود و نه میلیون12:45:20 
قیمت سکه یک گرمی57,500,000پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار12:45:20 
Rate this post