قیمت سکه 155,590,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:38 برابر با 2022/06/23 در بازار سکه با نرخ 155,590,000 صد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و نود هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دو تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:38  148,060,000  ریال قیمت نیم سکه 85,300,000 هشتاد و پنج میلیون و سیصد هزار ریال قیمت ربع سکه 54,860,000 پنجاه و چهار میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال

نرخ سکه ساعت 13:45:38  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی155,590,000صد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و نود هزار13:45:38 
قیمت سکه بهار آزادی148,060,000صد و چهل و هشت میلیون و شصت هزار13:45:38 
قیمت نیم سکه85,300,000هشتاد و پنج میلیون و سیصد هزار13:45:38 
قیمت ربع سکه54,860,000پنجاه و چهار میلیون و هشت صد و شصت هزار13:45:38 
قیمت سکه یک گرمی30,980,059سی میلیون و نه صد و هشتاد هزار وپنجاه و نه13:45:38 
Rate this post