قیمت سکه 143,400,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۱

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:46 برابر با 2022/09/23 در بازار سکه با نرخ 143,400,000 صد و چهل و سه میلیون و چهار صد هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۷/۱

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یک مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:46  134,520,000  ریال قیمت نیم سکه 80,000,000 هشتاد میلیون ریال قیمت ربع سکه 50,000,000 پنجاه میلیون ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:46  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی143,400,000صد و چهل و سه میلیون و چهار صد هزار12:45:46 
قیمت سکه بهار آزادی134,520,000صد و سی و چهار میلیون و پانصد و بیست هزار12:45:46 
قیمت نیم سکه80,000,000هشتاد میلیون12:45:46 
قیمت ربع سکه50,000,000پنجاه میلیون12:45:46 
قیمت سکه یک گرمی29,500,000بیست و نه میلیون و پانصد هزار12:45:46 
Rate this post