قیمت سکه 142,420,000 شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:17 برابر با 2022/05/14 در بازار سکه با نرخ 142,420,000 صد و چهل و دو  میلیون و چهار صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:17  135,970,000  ریال قیمت نیم سکه 78,450,000 هفتاد و هشت میلیون و چهار صد و پنجاه هزار ریال قیمت ربع سکه 48,520,000 چهل و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار ریال

نرخ سکه ساعت 13:45:17  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی142,420,000صد و چهل و دو  میلیون و چهار صد و بیست هزار13:45:17 
قیمت سکه بهار آزادی135,970,000صد و سی و پنج میلیون و نه صد و هفتاد هزار13:45:17 
قیمت نیم سکه78,450,000هفتاد و هشت میلیون و چهار صد و پنجاه هزار13:45:17 
قیمت ربع سکه48,520,000چهل و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار13:45:17 
قیمت سکه یک گرمی28,020,656بیست و هشت میلیون و بیست هزار و ششصد و پنجاه و شش13:45:17 
Rate this post