قیمت سکه 141,590,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:48 برابر با 2022/09/21 در بازار سکه با نرخ 141,590,000 صد و چهل و یک میلیون و پانصد و نود هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سی شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:48  133,030,000  ریال قیمت نیم سکه 79,500,000 هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال قیمت ربع سکه 49,400,000 چهل و نه میلیون و چهار صد هزار ریال

نرخ سکه ساعت 13:45:48  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی141,590,000صد و چهل و یک میلیون و پانصد و نود هزار13:45:48 
قیمت سکه بهار آزادی133,030,000صد و سی و سه میلیون و سی هزار13:45:48 
قیمت نیم سکه79,500,000هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار13:45:48 
قیمت ربع سکه49,400,000چهل و نه میلیون و چهار صد هزار13:45:48 
قیمت سکه یک گرمی29,400,151بیست و نه میلیون و چهار صد هزار و صد و پنجاه و یک13:45:48 
Rate this post