currency

قیمت ارز تاریخ 2021/10/30 روز شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار شنبه ۱۴۰۰/۸/۸ هشت آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:24 برابر با 2021/10/30 در بازار دلار با نرخ 276,580 دویست و هفتاد و شش هزار و پانصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 276,580 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/30 روز شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/29 روز جمعه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار جمعه ۱۴۰۰/۸/۷ هفت آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:44 برابر با 2021/10/29 در بازار دلار با نرخ 276,570 دویست و هفتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 276,570 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/29 روز جمعه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/28 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۶ شش آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/10/28 در بازار دلار با نرخ 276,780 دویست و هفتاد و شش هزار و هفتصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 276,780 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/28 روز پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/27 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۵ پنج آبان هزار و چهارصد ساعت 10:41:25 برابر با 2021/10/27 در بازار دلار با نرخ 275,470 دویست و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 275,470 ریال امروز در پاساژ …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/27 روز چهارشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/26 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۴ چهار آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:14 برابر با 2021/10/26 در بازار دلار با نرخ 275,240 دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 275,240 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/26 روز سه شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/25 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۳ سه آبان هزار و چهارصد ساعت 10:41:30 برابر با 2021/10/25 در بازار دلار با نرخ 276,508 دویست و هفتاد و شش هزار و پانصد و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 276,508 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/25 روز دوشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/24 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۲ دو آبان هزار و چهارصد ساعت 10:41:29 برابر با 2021/10/24 در بازار دلار با نرخ 276,030 دویست و هفتاد و شش هزار وسی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 276,030 ریال امروز در پاساژ افشار دو آبان هزار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/24 روز یکشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/23 روز شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار شنبه ۱۴۰۰/۸/۱ یک آبان هزار و چهارصد ساعت 10:41:45 برابر با 2021/10/23 در بازار دلار با نرخ 274,480 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 274,480 ریال امروز در پاساژ …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/23 روز شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/22 روز جمعه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار جمعه ۱۴۰۰/۷/۳۰ سی مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:54 برابر با 2021/10/22 در بازار دلار با نرخ 274,150 دویست و هفتاد و چهار هزار و صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 274,150 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/22 روز جمعه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/21 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۹ بیست و نه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:17 برابر با 2021/10/21 در بازار دلار با نرخ 273,080 دویست و هفتاد و سه هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 273,080 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/21 روز پنجشنبه ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link