نیشابور

قیمت طلا 13,607,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:06 برابر با 2022/08/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,607,000 سیزده میلیون و ششصد و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک […]

قیمت طلا 13,607,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 319,845 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:15 برابر با 2022/08/03 در بازار دلار با نرخ 319,845 هشت صد و چهل و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ قیمت واقعی دلار 319,845 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک

قیمت دلار 319,845 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 148,570,419 سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:19 برابر با 2022/08/02 در بازار سکه با نرخ 148,570,419 صد و چهل و هشت میلیون و پانصد و هفتاد هزار و چهار صد و نونزده ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ

قیمت سکه 148,570,419 سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:01:04 برابر با 2022/08/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,658,000 سیزده میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ قیمت خرید طلا امروز یازده مرداد هزار

قیمت طلا 13,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 319,525 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:32:01 برابر با 2022/08/02 در بازار دلار با نرخ 319,525 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ قیمت واقعی دلار 319,525 ریال امروز در پاساژ افشار یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:32:01 قیمت

قیمت دلار 319,525 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 148,390,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:04 برابر با 2022/08/01 در بازار سکه با نرخ 148,390,000 صد و چهل و هشت میلیون و سیصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز ده مرداد هزار و چهارصد و

قیمت سکه 148,390,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,635,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:01 برابر با 2022/08/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,635,000 سیزده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده مرداد هزار و چهارصد

قیمت طلا 13,635,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 319,525 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:13 برابر با 2022/08/01 در بازار دلار با نرخ 319,525 پانصد و بیست و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ قیمت واقعی دلار 319,525 ریال امروز در پاساژ افشار ده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت

قیمت دلار 319,525 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 149,110,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ نه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:07 برابر با 2022/07/31 در بازار سکه با نرخ 149,110,000 صد و چهل و نه میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه مرداد هزار و چهارصد و

قیمت سکه 149,110,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,720,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ نه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:02 برابر با 2022/07/31 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,720,000 سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ قیمت خرید طلا امروز نه مرداد هزار و چهارصد و یک

قیمت طلا 13,720,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ بیشتر بخوانید »