نرخ

قیمت دلار 274,020 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲ دو دی هزار و چهارصد ساعت 09:31:05 برابر با 2021/12/23 در بازار دلار با نرخ 274,020 دویست و هفتاد و چهار هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 274,020 ریال امروز در پاساژ افشار دو دی هزار و چهارصد ساعت 09:31:05 […]

قیمت دلار 274,020 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 132,600,029 چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:43 برابر با 2021/12/22 در بازار سکه با نرخ 132,600,029 صد و سی و دو  میلیون و ششصد هزار وبیست و نه ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یک دی هزار و چهارصد ساعت

قیمت سکه 132,600,029 چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:48 برابر با 2021/12/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,030,000 سیزده میلیون و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:48 13,030,000  ریال برای طلای 24

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 273,010 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ یک دی هزار و چهارصد ساعت 09:32:20 برابر با 2021/12/22 در بازار دلار با نرخ 273,010 دویست و هفتاد و سه هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 273,010 ریال امروز در پاساژ افشار یک دی هزار و چهارصد ساعت 09:32:20

قیمت دلار 273,010 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 132,260,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:42 برابر با 2021/12/21 در بازار سکه با نرخ 132,260,000 صد و سی و دو  میلیون و دویست و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سی آذر هزار و چهارصد

قیمت سکه 132,260,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد ساعت 12:00:29 برابر با 2021/12/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,868,000 دوازده میلیون و هشت صد و شصت و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز سی آذر هزار و چهارصد

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 273,860 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد ساعت 09:31:33 برابر با 2021/12/21 در بازار دلار با نرخ 273,860 دویست و هفتاد و سه هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 273,860 ریال امروز در پاساژ افشار سی

قیمت دلار 273,860 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 129,930,198 دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:43 برابر با 2021/12/20 در بازار سکه با نرخ 129,930,198 صد و بیست و نه میلیون و نه صد و سی هزار و صد و نود و هشت ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ سکه بهار آزادی

قیمت سکه 129,930,198 دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد ساعت 12:01:13 برابر با 2021/12/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,795,000 دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و نه آذر هزار و

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 274,020 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد ساعت 09:32:26 برابر با 2021/12/20 در بازار دلار با نرخ 274,020 دویست و هفتاد و چهار هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 274,020 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و نه آذر هزار

قیمت دلار 274,020 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیشتر بخوانید »