نرخ قیمت آنلاین

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۲۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:32 برابر با 2021/07/16 در بازار با نرخ 10,590,000 ده میلیون و پانصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز بیست و پنج تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:32  10,590,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,120,000 […]

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:53 برابر با 2021/07/15 در بازار با نرخ 246,566 دویست و چهل و شش هزار و پانصد و شصت و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 246,566 ریال امروز بیست و چهار تیر هزار و

قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:10 برابر با 2021/07/15 در بازار با نرخ 10,491,000 ده میلیون و چهار صد و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:10  10,491,000  ریال قیمت

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/14 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 برابر با 2021/07/14 در بازار با نرخ 245,409 دویست و چهل و پنج هزار و چهار صد و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 245,409 ریال امروز بیست و سه تیر هزار و چهارصد

قیمت ارز امروز 2021/07/14 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:09 برابر با 2021/07/14 در بازار با نرخ 10,555,000 ده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز بیست و سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:09  10,555,000  ریال قیمت طلای

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/13 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:41:08 برابر با 2021/07/13 در بازار با نرخ 249,355 دویست و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 249,355 ریال امروز بیست و دو تیر

قیمت ارز امروز 2021/07/13 سه شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:45 برابر با 2021/07/13 در بازار با نرخ 10,608,000 ده میلیون و ششصد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز بیست و دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:45  10,608,000  ریال قیمت طلای

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/12 دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:41:26 برابر با 2021/07/12 در بازار با نرخ 250,423 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و بیست و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 250,423 ریال امروز بیست و یک تیر هزار و چهارصد

قیمت ارز امروز 2021/07/12 دوشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:34 برابر با 2021/07/12 در بازار با نرخ 10,638,000 ده میلیون و ششصد و سی و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز بیست و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:34  10,638,000  ریال قیمت طلای

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ بیشتر بخوانید »

نحوه تعیین نرخ قیمت و فرمول محاسبه اجرت طلای ساخته شده 18 عیار

فرمول محاسبه قیمت طلای ساخته شده خیلی پیچیده نیست اول باید بدانید که طلای ساخته شده به طلایی گفته میشود که توسط یک کارگاه طلاسازی عملیات ساخت و پرداخت و قالب گیری روی آن صورت گرفته و یک اثر هنری زیبا با فلز گرانبهای طلا ایجاد میشود. و با طلای خام بسیار متفاوت است. طلای

نحوه تعیین نرخ قیمت و فرمول محاسبه اجرت طلای ساخته شده 18 عیار بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن