نرخ قیمت آنلاین

قیمت ارز تاریخ 2021/10/18 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بیست و شش مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:12 برابر با 2021/10/18 در بازار دلار با نرخ 271,200 دویست و هفتاد و یک هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 271,200 ریال امروز در پاساژ افشار […]

قیمت ارز تاریخ 2021/10/18 روز دوشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 117,280,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 11:55:02 برابر با 2021/10/17 در بازار سکه با نرخ 117,280,000 صد و هفده میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج مهر هزار و چهارصد

قیمت سکه 117,280,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۵

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 11:01:26 برابر با 2021/10/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,453,521 یازده میلیون و چهار صد و پنجاه و سه هزار و پانصد و بیست و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/17 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:46 برابر با 2021/10/17 در بازار دلار با نرخ 272,310 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 272,310 ریال امروز در

قیمت ارز تاریخ 2021/10/17 روز یکشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 117,380,000 شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 11:55:30 برابر با 2021/10/16 در بازار سکه با نرخ 117,380,000 صد و هفده میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار مهر هزار و چهارصد

قیمت سکه 117,380,000 شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:46 برابر با 2021/10/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,416,000 یازده میلیون و چهار صد و شانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار مهر هزار و چهارصد

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/16 روز شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:49 برابر با 2021/10/16 در بازار دلار با نرخ 272,680 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 272,680 ریال امروز در

قیمت ارز تاریخ 2021/10/16 روز شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 117,160,000 جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 11:55:14 برابر با 2021/10/15 در بازار سکه با نرخ 117,160,000 صد و هفده میلیون و صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و سه مهر هزار و چهارصد

قیمت سکه 117,160,000 جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۳

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:14 برابر با 2021/10/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,416,637 یازده میلیون و چهار صد و شانزده هزار و ششصد و سی و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/15 روز جمعه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:11 برابر با 2021/10/15 در بازار دلار با نرخ 270,870 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 270,870 ریال امروز در پاساژ

قیمت ارز تاریخ 2021/10/15 روز جمعه بیشتر بخوانید »

سبد خرید