نرخ قیمت آنلاین

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ نوزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05 برابر با 2021/08/10 در بازار با نرخ 10,835,000 ده میلیون و هشت صد و سی و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز نوزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05  10,835,000  ریال قیمت طلای 24 […]

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/09 دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:03 برابر با 2021/08/09 در بازار با نرخ 257,540 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 257,540 ریال امروز هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:03 قیمت یورو 296,650

قیمت ارز امروز 2021/08/09 دوشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:07 برابر با 2021/08/09 در بازار با نرخ 10,811,000 ده میلیون و هشت صد و یازده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:07  10,811,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,415,000 چهارده میلیون و

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/08 یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:05 برابر با 2021/08/08 در بازار با نرخ 256,725 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 256,725 ریال امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:05 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/08/08 یکشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29 برابر با 2021/08/08 در بازار با نرخ 10,825,000 ده میلیون و هشت صد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29  10,825,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,434,000 چهارده

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/07 شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:44 برابر با 2021/08/07 در بازار با نرخ 255,218 دویست و پنجاه و پنج هزار و دویست و هجده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 255,218 ریال امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:44 قیمت یورو 297,088

قیمت ارز امروز 2021/08/07 شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19 برابر با 2021/08/07 در بازار با نرخ 10,714,000 ده میلیون و هفتصد و چهارده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19  10,714,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,286,000 چهارده میلیون و دویست

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/06 جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 برابر با 2021/08/06 در بازار با نرخ 256,638 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و سی و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 256,638 ریال امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/08/06 جمعه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37 برابر با 2021/08/06 در بازار با نرخ 11,008,000 یازده میلیون و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37  11,008,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,677,000 چهارده میلیون و ششصد و هفتاد

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:42 برابر با 2021/08/05 در بازار با نرخ 256,582 دویست و پنجاه و شش هزار و پانصد و هشتاد و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 256,582 ریال امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:42 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن