قیمت روز

قیمت روز طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. قیمت دلار در بازار در لیست زیر قابل مشاهده است.

قیمت روز طلا

قیمت روز طلا قیمت روز دلار
قیمت روز ارز قیمت روز سکه

قیمت روز
قیمت روز طلا ارز سکه و دلار در بازار

قیمت ارز تاریخ 2021/11/19 روز جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد ساعت 10:41:37 برابر با 2021/11/19 در بازار دلار با نرخ 278,980 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 278,980 ریال امروز در پاساژ افشار بیست […]

قیمت ارز تاریخ 2021/11/19 روز جمعه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 125,630,730 پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد ساعت 11:55:28 برابر با 2021/11/18 در بازار سکه با نرخ 125,630,730 صد و بیست و پنج میلیون و ششصد و سی هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست

قیمت سکه 125,630,730 پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد ساعت 11:00:49 برابر با 2021/11/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,494,675 دوازده میلیون و چهار صد و نود و چهار هزار و ششصد و هفتاد و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/18 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:13 برابر با 2021/11/18 در بازار دلار با نرخ 279,700 دویست و هفتاد و نه هزار و هفتصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 279,700 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هفت آبان

قیمت ارز تاریخ 2021/11/18 روز پنجشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 126,110,000 چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد ساعت 11:55:22 برابر با 2021/11/17 در بازار سکه با نرخ 126,110,000 صد و بیست و شش میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و شش آبان هزار

قیمت سکه 126,110,000 چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد ساعت 11:00:22 برابر با 2021/11/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,534,000 دوازده میلیون و پانصد و سی و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و شش آبان هزار و

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/17 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:41 برابر با 2021/11/17 در بازار دلار با نرخ 279,930 دویست و هفتاد و نه هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 279,930 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت ارز تاریخ 2021/11/17 روز چهارشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 125,190,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۵

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد ساعت 11:55:19 برابر با 2021/11/16 در بازار سکه با نرخ 125,190,000 صد و بیست و پنج میلیون و صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج

قیمت سکه 125,190,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد ساعت 11:01:37 برابر با 2021/11/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,601,000 دوازده میلیون و ششصد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و پنج آبان هزار و

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/16 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد ساعت 10:40:13 برابر با 2021/11/16 در بازار دلار با نرخ 280,280 دویست و هشتاد هزار و دویست و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 280,280 ریال امروز در

قیمت ارز تاریخ 2021/11/16 روز سه شنبه بیشتر بخوانید »