زنجان

قیمت طلا 33,658,191 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:42 برابر با 2024/06/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,658,191 سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و صد و نود و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه […]

قیمت طلا 33,658,191 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 0 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:07 برابر با 2024/06/17 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت

قیمت دلار 0 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 399,570,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:13 برابر با 2024/06/16 در بازار سکه با نرخ 399,570,000 سیصد و نود و نه میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هفت خرداد

قیمت سکه 399,570,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,420,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:17 برابر با 2024/06/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,420,000 سی و سه میلیون و چهار صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست و

قیمت طلا 33,420,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 241 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:16 برابر با 2024/06/16 در بازار دلار با نرخ 241 دویست و چهل و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ قیمت واقعی دلار 241 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هفت خرداد هزار و

قیمت دلار 241 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 403,530,647 شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:53 برابر با 2024/06/15 در بازار سکه با نرخ 403,530,647 چهار صد و سه میلیون و پانصد و سی هزار و ششصد و چهل و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ

قیمت سکه 403,530,647 شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,462,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:44 برابر با 2024/06/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,462,000 سی و سه میلیون و چهار صد و شصت و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ قیمت خرید طلا امروز

قیمت طلا 33,462,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 0 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:47 برابر با 2024/06/15 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت

قیمت دلار 0 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 401,510,000 جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:29 برابر با 2024/06/14 در بازار سکه با نرخ 401,510,000 چهار صد و یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج خرداد هزار

قیمت سکه 401,510,000 جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,113,434 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:26 برابر با 2024/06/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,113,434 سی و سه میلیون و صد و سیزده هزار و چهار صد و سی و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵

قیمت طلا 33,113,434 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیشتر بخوانید »