اصفهان

قیمت دلار 262,590 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:22 برابر با 2022/03/28 در بازار دلار با نرخ 262,590 دویست و شصت و دو  هزار و پانصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 262,590 ریال امروز در پاساژ افشار هشت فروردین …

قیمت دلار 262,590 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸ ادامه »

قیمت سکه 123,820,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:31 برابر با 2022/03/27 در بازار سکه با نرخ 123,820,000 صد و بیست و سه میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفت فروردین هزار و …

قیمت سکه 123,820,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:32 برابر با 2022/03/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,347,000 دوازده میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز هفت فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۷ ادامه »

قیمت دلار 262,340 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۷

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:18 برابر با 2022/03/27 در بازار دلار با نرخ 262,340 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 262,340 ریال امروز در پاساژ افشار هفت فروردین …

قیمت دلار 262,340 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۷ ادامه »

قیمت سکه 123,760,000 شنبه ۱۴۰۱/۱/۶

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:17 برابر با 2022/03/26 در بازار سکه با نرخ 123,760,000 صد و بیست و سه میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شش فروردین هزار و چهارصد …

قیمت سکه 123,760,000 شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:19 برابر با 2022/03/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,381,000 دوازده میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز شش فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ ادامه »

قیمت دلار 262,300 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:18 برابر با 2022/03/26 در بازار دلار با نرخ 262,300 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 262,300 ریال امروز در پاساژ افشار شش فروردین هزار و …

قیمت دلار 262,300 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ ادامه »

قیمت سکه 124,080,067 جمعه ۱۴۰۱/۱/۵

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:35 برابر با 2022/03/25 در بازار سکه با نرخ 124,080,067 صد و بیست و چهار میلیون و هشتاد هزار وشصت و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز پنج فروردین هزار و …

قیمت سکه 124,080,067 جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:40س برابر با 2022/03/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,291,000 دوازده میلیون و دویست و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز پنج فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵ ادامه »

قیمت دلار 262,532 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:56 برابر با 2022/03/25 در بازار دلار با نرخ 262,532 دویست و شصت و دو  هزار و پانصد و سی و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 262,532 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 262,532 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵ ادامه »