آخرین قیمت

آخرین قیمت طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. آخرین قیمت دلار به صورت زنده در بازار توسط کاربران قابل مشاهده است.

آخرین قیمت طلا

آخرین قیمت طلا اخرین قیمت سکه
آخرین قیمت ارز اخرین نرخ دلار

آخرین قیمت
آخرین قیمت طلا سکه ارز و دلار

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:44 برابر با 2022/03/31 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,552,000 دوازده میلیون و پانصد و پنجاه و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز یازده فروردین هزار و چهارصد و […]

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 270,670 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۱

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:10 برابر با 2022/03/31 در بازار دلار با نرخ 270,670 دویست و هفتاد هزار و ششصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 270,670 ریال امروز در پاساژ افشار یازده فروردین هزار و

قیمت دلار 270,670 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 124,780,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۰

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:28 برابر با 2022/03/30 در بازار سکه با نرخ 124,780,000 صد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز ده فروردین هزار و چهارصد

قیمت سکه 124,780,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:18 برابر با 2022/03/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,499,000 دوازده میلیون و چهار صد و نود و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز ده فروردین هزار و چهارصد

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 270,250 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:08 برابر با 2022/03/30 در بازار دلار با نرخ 270,250 دویست و هفتاد هزار و دویست و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 270,250 ریال امروز در پاساژ افشار ده فروردین هزار و

قیمت دلار 270,250 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 124,010,000 سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۹

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:19 برابر با 2022/03/29 در بازار سکه با نرخ 124,010,000 صد و بیست و چهار میلیون و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه فروردین هزار و چهارصد

قیمت سکه 124,010,000 سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:28 برابر با 2022/03/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,439,000 دوازده میلیون و چهار صد و سی و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز نه فروردین هزار

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 266,620 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۹

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:24 برابر با 2022/03/29 در بازار دلار با نرخ 266,620 دویست و شصت و شش هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 266,620 ریال امروز در پاساژ افشار

قیمت دلار 266,620 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 124,480,262 دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۸

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:20 برابر با 2022/03/28 در بازار سکه با نرخ 124,480,262 صد و بیست و چهار میلیون و چهار صد و هشتاد هزار و دویست و شصت و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ سکه بهار آزادی

قیمت سکه 124,480,262 دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:24 برابر با 2022/03/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,439,000 دوازده میلیون و چهار صد و سی و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز هشت فروردین هزار و چهارصد

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸ بیشتر بخوانید »

سبد خرید