آخرین قیمت

آخرین قیمت طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. آخرین قیمت دلار به صورت زنده در بازار توسط کاربران قابل مشاهده است.

آخرین قیمت طلا

آخرین قیمت طلا اخرین قیمت سکه
آخرین قیمت ارز اخرین نرخ دلار

آخرین قیمت
آخرین قیمت طلا سکه ارز و دلار

قیمت طلا 13,039,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:45 برابر با 2022/08/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,039,000 سیزده میلیون و سی و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ قیمت خرید طلا امروز بیست و پنج …

قیمت طلا 13,039,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ ادامه »

قیمت دلار 0 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/08/16 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد و …

قیمت دلار 0 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ ادامه »

قیمت سکه 139,790,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:43 برابر با 2022/08/15 در بازار سکه با نرخ 139,790,000 صد و سی و نه میلیون و هفتصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار مرداد …

قیمت سکه 139,790,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ ادامه »

قیمت طلا 13,044,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/08/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,044,000 سیزده میلیون و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار مرداد هزار …

قیمت طلا 13,044,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ادامه »

قیمت دلار 776 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:44 برابر با 2022/08/15 در بازار دلار با نرخ 776 هفتصد و هفتاد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ قیمت واقعی دلار 776 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و چهار مرداد هزار و …

قیمت دلار 776 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ادامه »

قیمت سکه 142,030,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:42 برابر با 2022/08/14 در بازار سکه با نرخ 142,030,000 صد و چهل و دو  میلیون و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و سه مرداد هزار و …

قیمت سکه 142,030,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ ادامه »

قیمت طلا 13,194,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/08/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,194,000 سیزده میلیون و صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ قیمت خرید طلا امروز بیست و سه …

قیمت طلا 13,194,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ ادامه »

قیمت دلار 0 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/08/14 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار 0 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ ادامه »

قیمت سکه 146,520,000 شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:41 برابر با 2022/08/13 در بازار سکه با نرخ 146,520,000 صد و چهل و شش میلیون و پانصد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و دو مرداد …

قیمت سکه 146,520,000 شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ ادامه »

قیمت طلا 13,515,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/08/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,515,000 سیزده میلیون و پانصد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ قیمت خرید طلا امروز بیست و دو مرداد هزار …

قیمت طلا 13,515,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link