مظنه طلا چیست
  • مظنه طلا چیست

قیمت مظنه طلا

‎ریال17,575,000
بدون مالیات

قیمت مظنه: اصلاح رایج بین طلافروشان و فعالان بازار طلا است. شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند، برای خرید و فروش طلا بهتر است ابتدا فرمول های تعیین قیمت مربوط به این بخش را  یاد گرفته، سپس در مرحله بعد مبادرت به خرید و فروش کنید. این محصول آموزشی اطلاعات لازم در خصوص نحوه محاسبه قیمت طلا و استخراج دیگر قیمتها را از طریق قیمت مظنه به شما یاد خواهد داد. در این آموزش نحوه به دست آوردن عدد تبدیل برای محاسبه سریع مظنه آموخته خواهد شد و بعد از آن گزینه های جانبی که از طریق مظنه به دست می آید ارایه گردیده است. اگر شما بخواهید قیمت سکه یا یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه و عدد تبدیل که بهتون داده میشود به راحتی میتوانید نسبت به استخراج قیمت ها اقدام نمایید.

تعداد

اصطلاح مظنه طلا بیشتر در بین خود طلافروشان استفاده میشود ولی مردم عادی قیمت را بر اساس هر گرم طلای 18 عیار محاسبه میکنند و با توجه به اینکه ترازوهای داخل فروشگاه ها بر اساس گرم نمایش میدهند و گزینه ای برای نمایش اصطلاحات بازار در آنها وجود ندارد فروشندگان ابتدا به قیمت مظنه رجوع نموده و پس از اطلاع از قیمت مظنه می‌توانند آن را تبدیل به گرم و هر عیار مورد نیاز خود نماید.

هنگام خرید طلا اول از همه خودتان با فرمولی که در این آموزش به شما یاد داده خواهد شد قیمت مظنه را با توجه به قیمت طلای خارج از کشور حساب کنید بعد مظنه داخل کشور را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید.
مظنه طلا چیست

16,300,000    11:01:01        1397/11/10-16,310,000    11:01:02        1397/11/10-16,320,000    11:01:03        1397/11/10-16,330,000    11:01:04        1397/11/10-16,340,000    11:01:05        1397/11/10-16,350,000    11:01:06        1397/11/10-16,360,000    11:01:07        1397/11/10-16,370,000    11:01:08        1397/11/10-16,380,000    11:01:09        1397/11/10-16,390,000    11:01:10        1397/11/10-16,400,000    11:01:11        1397/11/10-16,410,000    11:01:12        1397/11/10-16,420,000    11:01:13        1397/11/10-16,430,000    11:01:14        1397/11/10-16,440,000    11:01:15        1397/11/10-16,450,000    11:01:16        1397/11/10-16,460,000    11:01:17        1397/11/10-16,470,000    11:01:18        1397/11/10-16,460,000    11:01:19        1397/11/10-16,450,000    11:01:20        1397/11/10-16,440,000    11:01:21        1397/11/10-16,430,000    11:01:22        1397/11/10-16,420,000    11:01:23        1397/11/10-16,410,000    11:01:24        1397/11/10-16,400,000    11:01:25        1397/11/10-16,390,000    11:01:26        1397/11/10-16,380,000    11:01:27        1397/11/10-16,390,000    11:01:28        1397/11/10-16,400,000    11:01:29        1397/11/10-16,300,000    11:01:30        1397/11/10-6,310,000    11:01:31        1397/11/10-16,320,000    11:01:32        1397/11/10-116,330,000    11:01:33        1397/11/10-16,340,000    11:01:34        1397/11/10-16,350,000    11:01:35        1397/11/10-16,360,000    11:01:36        1397/11/10-16,370,000    11:01:37        1397/11/10-16,380,000    11:01:38        1397/11/10-16,390,000    11:01:39        1397/11/10-16,400,000    11:01:40        1397/11/10-16,410,000    11:01:41        1397/11/10-16,420,000    11:01:42        1397/11/10-16,430,000    11:01:43        1397/11/10-16,440,000    11:01:44        1397/11/10-16,450,000    11:01:45        1397/11/10-16,460,000    11:01:46        1397/11/10-16,470,000    11:01:47        1397/11/10-16,460,000    11:01:48        1397/11/10-16,450,000    11:01:49        1397/11/10-16,440,000    11:01:50        1397/11/10-16,430,000    11:01:51        1397/11/10-16,420,000    11:01:52        1397/11/10-16,410,000    11:01:53        1397/11/10-16,400,000    11:01:54        1397/11/10-16,390,000    11:01:55        1397/11/10-16,380,000    11:01:56        1397/11/10-16,390,000    11:01:57        1397/11/10-16,400,000    11:01:58        1397/11/10-16,300,000    11:01:59        1397/11/10-16,310,000    11:02:00        1397/11/10-16,320,000    11:02:01        1397/11/10-16,330,000    11:02:02        1397/11/10-16,340,000    11:02:03        1397/11/10-16,350,000    11:02:04        1397/11/10-16,360,000    11:02:05        1397/11/10-16,370,000    11:02:06        1397/11/10-16,380,000    11:02:07        1397/11/10-16,390,000    11:02:08        1397/11/10-16,400,000    11:02:09        1397/11/10-16,410,000    11:02:10        1397/11/10-16,420,000    11:02:11        1397/11/10-16,430,000    11:02:12        1397/11/10-16,440,000    11:02:13        1397/11/10-16,450,000    11:02:14        1397/11/10-16,460,000    11:02:15        1397/11/10-16,470,000    11:02:16        1397/11/10-16,460,000    11:02:17        1397/11/10-16,450,000    11:02:18        1397/11/10-16,440,000    11:02:19        1397/11/10-16,430,000    11:02:20        1397/11/10-16,420,000    11:02:21        1397/11/10-16,410,000    11:02:22        1397/11/10-16,400,000    11:02:23        1397/11/10-16,390,000    11:02:24        1397/11/10-16,380,000    11:02:25        1397/11/10-16,390,000    11:02:26        1397/11/10-16,400,000    11:02:27        1397/11/10-16,300,000    11:02:28        1397/11/10-16,310,000    11:02:29        1397/11/10-16,320,000    11:02:30        1397/11/10-16,330,000    11:02:31        1397/11/10-16,340,000    11:02:32        1397/11/10-16,350,000    11:02:33        1397/11/10-16,360,000    11:02:34        1397/11/10-16,370,000    11:02:35        1397/11/10-16,380,000    11:02:36        1397/11/10-16,390,000    11:02:37        1397/11/10-16,400,000    11:02:38        1397/11/10-16,410,000    11:02:39        1397/11/10-16,420,000    11:02:40        1397/11/10-16,430,000    11:02:41        1397/11/10-16,440,000    11:02:42        1397/11/10-16,450,000    11:02:43        1397/11/10-16,460,000    11:02:44        1397/11/10-16,470,000    11:02:45        1397/11/10-16,460,000    11:02:46        1397/11/10-16,450,000    11:02:47        1397/11/10-16,440,000    11:02:48        1397/11/10-16,430,000    11:02:49        1397/11/10-16,420,000    11:02:50        1397/11/10-16,410,000    11:02:51        1397/11/10-16,400,000    11:02:52        1397/11/10--16,390,000    11:02:53        1397/11/10-16,380,000    11:02:54        1397/11/10-16,390,000    11:02:55        1397/11/10-16,400,000    11:02:56        1397/11/10-16,300,000    11:02:57        1397/11/10-16,310,000    11:02:58        1397/11/10-16,320,000    11:02:59        1397/11/10-16,330,000    11:03:00        1397/11/10-16,340,000    11:03:01        1397/11/10-16,350,000    11:03:02        1397/11/10-16,360,000    11:03:03        1397/11/10-16,370,000    11:03:04        1397/11/10-16,380,000    11:03:05        1397/11/10-16,390,000    11:03:06        1397/11/10-16,400,000    11:03:07        1397/11/10-16,410,000    11:03:08        1397/11/10-16,420,000    11:03:09        1397/11/10-16,430,000    11:03:10        1397/11/10-16,440,000    11:03:11        1397/11/10-16,450,000    11:03:12        1397/11/10-16,460,000    11:03:13        1397/11/10-15,980,000 ریال	11:01:01	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:02	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:03	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:04	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:05	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:06	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:07	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:08	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:09	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:10	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:11	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:12	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:13	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:14	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:15	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:16	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:17	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:01:18	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:19	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:20	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:21	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:01:22	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:23	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:24	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:25	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:01:26	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:27	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:28	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:29	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:01:30	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:31	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:32	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:01:33	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:34	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:35	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:01:36	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:37	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:38	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:39	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:01:40	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:01:41	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:01:42	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:43	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:01:44	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:01:45	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:01:46	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:47	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:01:48	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:01:49	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:01:50	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:51	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:01:52	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:01:53	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:01:54	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:01:55	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:01:56	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:01:57	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:01:58	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:01:59	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:02:00	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:02:01	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:02:02	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:02:03	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:02:04	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:02:05	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:02:06	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:02:07	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:08	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:09	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:02:10	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:11	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:12	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:13	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:02:14	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:02:15	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:02:16	1397/11/16-15,990,000 ریال	11:02:17	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:02:18	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:02:19	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:20	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:21	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:22	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:02:23	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:24	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:25	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:26	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:27	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:02:28	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:02:29	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:30	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:31	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:32	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:33	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:34	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:35	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:36	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:37	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:38	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:39	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:02:40	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:41	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:42	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:43	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:44	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:45	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:02:46	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:02:47	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:02:48	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:49	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:02:50	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:02:51	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:52	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:02:53	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:54	1397/11/10-15,980,000 ریال	11:02:55	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:02:56	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:02:57	1397/11/16-15,950,000 ریال	11:02:58	1397/11/16-15,930,000 ریال	11:02:59	1397/11/16-15,940,000 ریال	11:03:00	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:03:01	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:03:02	1397/11/16-15,960,000 ریال	11:03:03	1397/11/16-15,970,000 ریال	11:03:04	1397/11/16-15,980,000 ریال	11:03:05	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:03:06	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:03:07	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:03:08	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:03:09	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:03:10	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:03:11	1397/11/16-15,920,000 ریال	11:03:12	1397/11/16-15,910,000 ریال	11:03:13	1397/11/16-15,900,000 ریال	11:03:14	1397/11/16-16,180,000 ریال	12:11:01	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:02	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:03	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:04	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:05	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:06	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:07	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:08	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:09	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:10	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:11	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:12	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:13	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:14	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:15	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:16	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:17	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:11:18	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:19	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:20	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:21	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:11:22	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:23	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:24	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:25	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:11:26	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:27	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:28	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:29	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:11:30	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:31	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:32	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:11:33	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:34	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:35	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:11:36	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:37	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:38	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:39	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:11:40	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:11:41	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:11:42	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:43	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:11:44	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:11:45	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:11:46	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:47	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:11:48	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:11:49	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:11:50	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:51	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:11:52	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:11:53	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:11:54	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:11:55	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:11:56	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:11:57	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:11:58	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:11:59	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:12:00	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:12:01	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:12:02	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:12:03	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:12:04	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:12:05	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:12:06	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:12:07	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:08	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:09	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:12:10	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:11	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:12	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:13	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:12:14	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:12:15	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:12:16	1397/11/23-16,190,000 ریال	12:12:17	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:12:18	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:12:19	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:20	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:21	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:22	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:12:23	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:24	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:25	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:26	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:27	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:12:28	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:12:29	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:30	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:31	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:32	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:33	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:34	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:35	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:36	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:37	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:38	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:39	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:12:40	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:41	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:42	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:43	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:44	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:45	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:12:46	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:12:47	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:12:48	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:49	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:12:50	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:12:51	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:52	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:12:53	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:54	1397/11/10-16,180,000 ریال	12:12:55	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:12:56	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:12:57	1397/11/23-16,150,000 ریال	12:12:58	1397/11/23-16,130,000 ریال	12:12:59	1397/11/23-16,140,000 ریال	12:13:00	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:13:01	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:13:02	1397/11/23-16,160,000 ریال	12:13:03	1397/11/23-16,170,000 ریال	12:13:04	1397/11/23-16,180,000 ریال	12:13:05	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:13:06	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:13:07	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:13:08	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:13:09	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:13:10	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:13:11	1397/11/23-16,120,000 ریال	12:13:12	1397/11/23-16,110,000 ریال	12:13:13	1397/11/23-16,100,000 ریال	12:13:14	1397/11/23
gold

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید

Reviews

Grade 

2018-11-18

قیمت مظنه

سلام استاد پوزش میطلبم قیمت لحظه ای که شما برای مظنه درج میکنید را هم با روش آموزش محاسبه نمودید؟

Write your review

قیمت مظنه طلا

قیمت مظنه: اصلاح رایج بین طلافروشان و فعالان بازار طلا است. شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند، برای خرید و فروش طلا بهتر است ابتدا فرمول های تعیین قیمت مربوط به این بخش را  یاد گرفته، سپس در مرحله بعد مبادرت به خرید و فروش کنید. این محصول آموزشی اطلاعات لازم در خصوص نحوه محاسبه قیمت طلا و استخراج دیگر قیمتها را از طریق قیمت مظنه به شما یاد خواهد داد. در این آموزش نحوه به دست آوردن عدد تبدیل برای محاسبه سریع مظنه آموخته خواهد شد و بعد از آن گزینه های جانبی که از طریق مظنه به دست می آید ارایه گردیده است. اگر شما بخواهید قیمت سکه یا یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه و عدد تبدیل که بهتون داده میشود به راحتی میتوانید نسبت به استخراج قیمت ها اقدام نمایید.

Write your review