درهم امارات
  • قیمت درهم امارات
  • درهم امارات

قیمت درهم امارات

‎ریال32,470
بدون مالیات

قیمت درهم یکای پول کشور امارات متحده عربی است و با کد استاندارد بین المللی  ISO 4217 به اختصار AED نامیده میشود که مخفف حروف اول عبارت (Arab Emirates dirham) می‌باشد، همچنین به صورت غیر رسمی از آن با نام Emirati dirham علامت اختصاری DH یا DHs نیز استفاده می‌گردد. قیمت درهم امارات برابر با ۱۰۰ فلس است. واژه درهم یک کلمه عربی است که در امپراطوری عثمانی به وفور از آن استفاده میشد. درهم امارات به صورت رسمی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۲ اعلام موجودیت نمود و به جای ریال قطر جایگزین گردید. در همان سال سکه های 1, 5, 10, 25, 50 فلس و یک درهمی نیز روانه بازار شد. ارزش و اعداد نوشته شده روی این سکه ها با اعداد و حروف عربی نوشته شده است که سکه های 1 و 5 و 10 فلسی به ندرت در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد.

تعداد

5 درهم امارات

5 درهم امارات

عکس اسکناس 10 درهم

اسکناس 10 درهم

قیمت درهم اسکناس 20 درهمی

قیمت درهم پشت اسکناس 20 درهمی

قیمت درهم اسکناس 50 درهمی

قیمت درهم پشت اسکناس 50 درهمی

قیمت درهم اسکناس 100 درهمی

قیمت درهم پشت اسکناس 100 درهمی

قیمت درهم اسکناس 500 درهمی

قیمت درهم پشت اسکناس 500 درهمی

قیمت درهم اسکناس هزار درهمی

قیمت درهم پشت اسکناس هزار درهمی

1397/11/15-21,810 ریال    18:38:17    1397/11/15-21,820 ریال    18:37:13    1397/11/15-21,830 ریال    18:36:14    1397/11/15-21,820 ریال    18:34:13    1397/11/15-21,850 ریال    18:33:13    1397/11/15-21,810 ریال    18:31:14    1397/11/15-21,850 ریال    18:30:16    1397/11/15-21,860 ریال    18:49:16    1397/11/15-21,830 ریال    18:48:14    1397/11/15-21,810 ریال    18:45:17    1397/11/15-21,790 ریال    18:43:19    1397/11/15-21,800 ریال    18:42:18    1397/11/15-21,790 ریال    11:55:14    1397/11/15-21,780 ریال    11:50:17    1397/11/15-21,770 ریال    11:49:14    1397/11/15-21,780 ریال    11:48:19    1397/11/15-21,790 ریال    11:47:15    1397/11/15-21,780 ریال    11:46:14    1397/11/15-21,790 ریال    11:44:14    1397/11/15-21,800 ریال    11:42:17    1397/11/15-21,790 ریال    11:41:14    1397/11/15-21,800 ریال    11:39:18    1397/11/15-21,780 ریال    11:37:13    1397/11/15-21,810 ریال    11:35:15    1397/11/15-21,780 ریال    11:34:14    1397/11/15-21,770 ریال    11:27:18    1397/11/15-21,780 ریال    11:25:15    1397/11/15-21,790 ریال    11:24:17    1397/11/15-21,780 ریال    11:21:18    1397/11/15-21,800 ریال    11:20:17    1397/11/15-21,780 ریال    11:18:18    1397/11/15-21,770 ریال    11:15:18    1397/11/15-21,780 ریال    11:14:15    1397/11/15-21,770 ریال    11:13:13    1397/11/15-21,780 ریال    11:11:38    1397/11/15-21,830 ریال    11:11:13    1397/11/15-21,820 ریال    11:10:16    1397/11/15-21,830 ریال    18:09:17    1397/11/15-21,820 ریال    18:07:14    1397/11/15-21,830 ریال    18:06:17    1397/11/15-21,820 ریال    18:04:15    1397/11/15-21,870 ریال    18:03:18    1397/11/15-21,830 ریال    18:02:15    1397/11/15-21,850 ریال    18:00:24    1397/11/15-21,810 ریال    18:00:06    1397/11/15-21,870 ریال    14:00:22    1397/11/15-21,840 ریال    13:58:11    1397/11/15-21,820 ریال    13:55:12    1397/11/15-21,850 ریال    13:54:14    1397/11/15-21,820 ریال    13:49:10    1397/11/15-21,830 ریال    13:48:14    1397/11/15-21,820 ریال    13:43:10    1397/11/15-21,830 ریال    13:40:13    1397/11/15-21,870 ریال    13:39:14    1397/11/15-21,840 ریال    13:38:11    1397/11/15-21,830 ریال    13:35:13    1397/11/15-21,840 ریال    13:33:15    1397/11/15-21,830 ریال    13:32:13    1397/11/15-21,840 ریال    13:29:05    1397/11/15-21,860 ریال    13:21:16    1397/11/15-21,870 ریال    13:17:12    1397/11/15-21,880 ریال    13:16:11    1397/11/15-21,890 ریال    13:15:16    1397/11/15-21,880 ریال    13:13:10    1397/11/15-21,870 ریال    13:18:35    1397/11/15-21,860 ریال    13:11:11    1397/11/15-21,900 ریال    13:10:14    1397/11/15-21,860 ریال    13:08:12    1397/11/15-21,830 ریال    13:04:14    1397/11/15-21,820 ریال    13:03:16    1397/11/15-21,850 ریال    13:01:15    1397/11/15-21,820 ریال    13:00:25    1397/11/15-21,830 ریال    12:57:16    1397/11/15-21,860 ریال    12:56:13    1397/11/15-21,830 ریال    12:55:14    1397/11/15-21,820 ریال    12:54:16    1397/11/15-21,830 ریال    12:53:13    1397/11/15-21,820 ریال    12:52:12    1397/11/15-21,810 ریال    12:48:16    1397/11/15-21,830 ریال    12:47:13    1397/11/15-21,810 ریال    12:46:12    1397/11/15-21,800 ریال    12:41:12    1397/11/15-21,790 ریال    12:39:16    1397/11/15-21,810 ریال    12:38:12    1397/11/15-21,800 ریال    12:34:16    1397/11/15-21,850 ریال    12:33:19    1397/11/15-21,810 ریال    12:32:15    1397/11/15-21,800 ریال    12:31:14    1397/11/15-21,820 ریال    12:30:23    1397/11/15-21,810 ریال    12:25:14    1397/11/15-21,830 ریال    12:24:17    1397/11/15-21,800 ریال    12:23:13    1397/11/15-21,830 ریال    12:22:13    1397/11/15-21,800 ریال    12:21:17    1397/11/15-21,810 ریال    12:20:17    1397/11/15
currency

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید

Reviews

Grade 

2018-12-30

کشور امارات

سلام آیا درهم واحد پول کشور دیگری غیر از امارات متحده عربی هم هست؟

Write your review

قیمت درهم امارات

قیمت درهم یکای پول کشور امارات متحده عربی است و با کد استاندارد بین المللی  ISO 4217 به اختصار AED نامیده میشود که مخفف حروف اول عبارت (Arab Emirates dirham) می‌باشد، همچنین به صورت غیر رسمی از آن با نام Emirati dirham علامت اختصاری DH یا DHs نیز استفاده می‌گردد. قیمت درهم امارات برابر با ۱۰۰ فلس است. واژه درهم یک کلمه عربی است که در امپراطوری عثمانی به وفور از آن استفاده میشد. درهم امارات به صورت رسمی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۲ اعلام موجودیت نمود و به جای ریال قطر جایگزین گردید. در همان سال سکه های 1, 5, 10, 25, 50 فلس و یک درهمی نیز روانه بازار شد. ارزش و اعداد نوشته شده روی این سکه ها با اعداد و حروف عربی نوشته شده است که سکه های 1 و 5 و 10 فلسی به ندرت در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد.

Write your review