قیمت نیم سکه
  • شکل نیم سکه
  • قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه

‎ریال21,300,000
بدون مالیات

در سکه فروشی های بازار به سکه هایی که وزن آنها حدود 4.066 گرم و توسط ضرابخانه بانک مرکزی ضرب شده و تصویر بارگاه امام رضا (ع) روی آن ضرب شده باشد نیم سکه بهار آزادی میگویند. تصویر واقعی یک عدد نیم سکه طرح جدید و دیگر سکه ها را به همراه نام آنها قرار دادیم تا کاربران در تشخیص هر کدام دچار مشکل نشوند. در خصوص عیار نیم سکه لازم به توضیح است که کلا در مسکوکات بانک مرکزی یک عیار استفاده میشود و آن هم عیار 900 که معادل تقریبی 22 عیار است. تاریخ درج روی نیم سکه از لحاظ منطقی خیلی اهمیت ندارد ولی از آنجایی که یکی از موارد با اهمیت در تعیین قیمت نیم سکه عرضه و تقاضا میباشد. به دلیل تقاضای بیشتر برای سکه های تاریخ 1386 معمولا تاریخ روی سکه نیز دارای اهمیت می شود و قیمت نیم سکه 86 در مقابل سکه های سال 85، 84، 83، 82، 81، 80 گرانتر است.

تعداد

coin

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید

Reviews

Grade 

2018-12-05

نیم سکه امروز

سلام به نظر شما نیم سکه بخریم بهتره یا ربع سکه؟

Write your review

قیمت نیم سکه

در سکه فروشی های بازار به سکه هایی که وزن آنها حدود 4.066 گرم و توسط ضرابخانه بانک مرکزی ضرب شده و تصویر بارگاه امام رضا (ع) روی آن ضرب شده باشد نیم سکه بهار آزادی میگویند. تصویر واقعی یک عدد نیم سکه طرح جدید و دیگر سکه ها را به همراه نام آنها قرار دادیم تا کاربران در تشخیص هر کدام دچار مشکل نشوند. در خصوص عیار نیم سکه لازم به توضیح است که کلا در مسکوکات بانک مرکزی یک عیار استفاده میشود و آن هم عیار 900 که معادل تقریبی 22 عیار است. تاریخ درج روی نیم سکه از لحاظ منطقی خیلی اهمیت ندارد ولی از آنجایی که یکی از موارد با اهمیت در تعیین قیمت نیم سکه عرضه و تقاضا میباشد. به دلیل تقاضای بیشتر برای سکه های تاریخ 1386 معمولا تاریخ روی سکه نیز دارای اهمیت می شود و قیمت نیم سکه 86 در مقابل سکه های سال 85، 84، 83، 82، 81، 80 گرانتر است.

Write your review