Category Archives: بورس

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/02 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:15 برابر با 2021/02/02 در بازار با نرخ 238,710 دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 238,710 ریال امروز چهارده بهمن هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/01 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/02/01 در بازار با نرخ 238,640 دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 238,640 ریال امروز سیزده بهمن هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/31 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:58 برابر با 2021/01/31 در بازار با نرخ 239,220 دویست و سی و نه هزار و دویست و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 239,220 ریال امروز دوازده بهمن هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/30 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:37 برابر با 2021/01/30 در بازار با نرخ 234,810 دویست و سی و چهار هزار و هشت صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 234,810 ریال امروز یازده بهمن هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/29 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:15 برابر با 2021/01/29 در بازار با نرخ 232,110 دویست و سی و دو  هزار و صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 232,110 ریال امروز ده بهمن هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/28 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۹ نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:06 برابر با 2021/01/28 در بازار با نرخ 234,130 دویست و سی و چهار هزار و صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 234,130 ریال امروز نه بهمن هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:56 برابر با 2021/01/27 در بازار با نرخ 231,050 دویست و سی و یک هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 231,050 ریال امروز هشت بهمن هزار و سیصد و نود و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:35 برابر با 2021/01/26 در بازار با نرخ 229,720 دویست و بیست و نه هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 229,720 ریال امروز هفت بهمن هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶ شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:31 برابر با 2021/01/25 در بازار با نرخ 224,320 دویست و بیست و چهار هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 224,320 ریال امروز شش بهمن هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:07 برابر با 2021/01/24 در بازار با نرخ 224,350 دویست و بیست و چهار هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 224,350 ریال امروز پنج بهمن هزار و سیصد […]

سایت طلاکار تقدیم میکند
پیش بینی قیمت سکه و طلا درسال 99
آخرین تحلیل کارشناسی شده بازار به همراه پیش بینی قیمت سکه و طلای ایران
مشاهده پیش بینی
بیخیال
close-link
close-image