قیمت سکه پارسیان

وزن پلاک

قیمت لحظه ‏ای-ریال

کمترین قیمت

بالاترین قیمت

مقدار تغییرات

درصد تغییرات

0.050 سوتی

۲۵۸,۰۰۰

۲۵۱,۰۰۰

۲۵۸,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.100 سوتی

۴80,۰۰۰

۴80,۰۰۰

۴80,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.150 سوتی

۶60,۰۰۰

۶۷۱,۰۰۰

۶۷۵,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.200 سوتی

920,۰۰۰

920,۰۰۰

920,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.250 سوتی

9,220,۰۰۰

9,220,۰۰۰

9,220,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.300 سوتی

۱,360,۰۰۰

۱,360,۰۰۰

۱,360,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.350 سوتی

۱,۵۰۲,۰۰۰

۱,۵۰۲,۰۰۰

۱,۵۰۲,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.400 سوتی

۱,۷55,۰۰۰

۱,۷55,۰۰۰

۱,۷55,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.450 سوتی

۱,۹۲۷,۰۰۰

۱,۹۱۱,۰۰۰

۱,۹۲۷,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.500 سوتی

۲,235,۰۰۰

۲,23۰,۰۰۰

۲,230,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.600 سوتی

۲,675۰,۰۰۰

۲,665,۰۰۰

۲,665,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.700 سوتی

3,110,۰۰۰

3,105,۰۰۰

3,105,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.800 سوتی

۳,55۰,۰۰۰

۳,54۰,۰۰۰

۳,54۰,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

0.900 سوتی

۳,98۵,۰۰۰

۳,97۵,۰۰۰

۳,97۵,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

یک گرمی

۴,415,۰۰۰

۴,415,۰۰۰

۴,415,۰۰۰

۴,۱۶۶

%0,۱۶۶

نرخ قیمت سکه پارسیان مربوط به روز پنجشنبه تاریخ 1398/07/18میباشد

کاربران عزیز دقت نمایید که سکه های پارسیان و ایرانیان ضرب بانک مرکزی نیستند و توسط واحدهای تولیدی که دارای مجوز از اداره استاندارد و زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر هستند ضرب میشوند که بیشتر این تولید کننده ها به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر در شهر اصفهان مشغول به فعالیت هستند. شکل سکه های که شما در شهر خود مشاهده میکنید ممکن است در یک شهر دیگر متفاوت باشد و این موضوع بیشتر به سلیقه توزیع کننده سکه های پارسیان در شهر شما باز میگردد.

قیمت سکه پارسیان

قیمت سکه پارسیان با عیار 750

قیمت سکه های پارسیانی که مشاهده مینمایید بدون لحاظ نمودن مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. در ابتدای مطلب نیز عنوان نمودیم که سکه های پارسیان جزء خانواده سکه محاسبه نمیشوند و آنها را باید پلاک پارسیان خطاب نمایید و از آنجایی که این مدل سکه ها جزء تولید طلا میباشد مسئله مالیات بر ارزش افزوده نیز به آنها تعلق خواهد گرفت.

11 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 11 از 11 مورد

فیلترهای فعال