قیمت طلا 33,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:27 برابر با 2024/07/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,658,000 سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹

قیمت خرید طلا امروز نوزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:27 33,658,000  ریال برای طلای 24 عیار 44,877,000 چهل و چهار میلیون و هشت صد و هفتاد و هفت هزار ریال قیمت اونس طلا 2,358 دو  هزار و سیصد و پنجاه و هشت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:27  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,358 $ دو  هزار و سیصد و پنجاه و هشت $ 12:00:27 
قیمت طلا 24 عیار 44,877,000 چهل و چهار میلیون و هشت صد و هفتاد و هفت هزار 12:00:27 
قیمت طلای ۱۸عیار 33,658,000 سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار 12:00:27 
خرید و فروش نقره 30 $ سی $ 12:00:27 
قیمت دلار صرافی ملی 588,460 پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و شصت 12:00:27 
 
 

 

 

Rate this post