قیمت طلا 33,621,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳۱ سی و یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:01:12 برابر با 2024/06/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,621,000 سی و سه میلیون و ششصد و بیست و یک هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳۱

قیمت خرید طلا امروز سی و یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:01:12 33,621,000  ریال برای طلای 24 عیار 44,828,000 چهل و چهار میلیون و هشت صد و بیست و هشت هزار ریال قیمت اونس طلا 2,334 دو  هزار و سیصد و سی و چهار دلار

نرخ طلا ساعت 12:01:12  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,334 $ دو  هزار و سیصد و سی و چهار $ 12:01:12 
قیمت طلا 24 عیار 44,828,000 چهل و چهار میلیون و هشت صد و بیست و هشت هزار 12:01:12 
قیمت طلای ۱۸عیار 33,621,000 سی و سه میلیون و ششصد و بیست و یک هزار 12:01:12 
خرید و فروش نقره 421 $ چهار صد و بیست و یک $ 12:01:12 
قیمت دلار صرافی ملی 0 صفر 12:01:12 
 
 

 

 

Rate this post