قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸ بیست و هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:30 برابر با 2021/08/19 در بازار با نرخ 11,449,965 یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار و نه صد و شصت و پنج ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا پنجشنبه

قیمت طلا امروز بیست و هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:30  11,449,965  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,265,965 پانزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و نه صد و شصت و پنج ریال قیمت اونس طلا 1,780 یک هزار و هفتصد و هشتاد دلار

نرخ طلا ساعت 11:10:30  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,780یک هزار و هفتصد و هشتاد11:10:30 
قیمت طلا 24 عیار15,265,965پانزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و نه صد و شصت و پنج11:10:30 
قیمت طلا 18 عیار11,449,965یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار و نه صد و شصت و پنج11:10:30 
قیمت نقره988نه صد و هشتاد و هشت11:10:30 
Rate this post