قیمت طلا جمعه ۱۴۰۰/۵/۲۹

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۲۹ بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43 برابر با 2021/08/20 در بازار با نرخ 11,449,000 یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا جمعه

قیمت طلا امروز بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43  11,449,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,265,000 پانزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال قیمت اونس طلا 1,787 یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت دلار

نرخ طلا ساعت 11:10:43  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,787یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت11:10:43 
قیمت طلا 24 عیار15,265,000پانزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار11:10:43 
قیمت طلا 18 عیار11,449,000یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار11:10:43 
قیمت نقره23بیست و سه11:10:43 
Rate this post