قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۷

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۷ بیست و هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:15 برابر با 2021/08/18 در بازار با نرخ 11,449,000 یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا چهارشنبه

قیمت طلا امروز بیست و هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:15  11,449,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,265,000 پانزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال قیمت اونس طلا 1,793 یک هزار و هفتصد و نود و سه دلار

نرخ طلا ساعت 11:10:15  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,793یک هزار و هفتصد و نود و سه11:10:15 
قیمت طلا 24 عیار15,265,000پانزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار11:10:15 
قیمت طلا 18 عیار11,449,000یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار11:10:15 
Rate this post