قیمت سکه 143,110,000 شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:01 برابر با 2022/05/21 در بازار سکه با نرخ 143,110,000 صد و چهل و سه میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:01  136,970,000  ریال قیمت نیم سکه 78,950,000 هفتاد و هشت میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال قیمت ربع سکه 49,020,000 چهل و نه میلیون و بیست هزار ریال

نرخ سکه ساعت 13:45:01  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی143,110,000صد و چهل و سه میلیون و صد و ده هزار13:45:01 
قیمت سکه بهار آزادی136,970,000صد و سی و شش میلیون و نه صد و هفتاد هزار13:45:01 
قیمت نیم سکه78,950,000هفتاد و هشت میلیون و نه صد و پنجاه هزار13:45:01 
قیمت ربع سکه49,020,000چهل و نه میلیون و بیست هزار13:45:01 
قیمت سکه یک گرمی28,520,327بیست و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار و سیصد و بیست و هفت13:45:01 
Rate this post