قیمت سکه 132,630,189 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:42 برابر با 2021/12/16 در بازار سکه با نرخ 132,630,189 صد و سی و دو  میلیون و ششصد و سی هزار و صد و هشتاد و نه ریال داد و ستد شد.

قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:42  127,570,189  ریال قیمت نیم سکه 69,200,000 شصت و نه میلیون و دویست هزار ریال قیمت ربع سکه 38,810,000 سی و هشت میلیون و هشت صد و ده هزار ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:42  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی132,630,189صد و سی و دو  میلیون و ششصد و سی هزار و صد و هشتاد و نه12:45:42 
قیمت سکه بهار آزادی127,570,189صد و بیست و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار و صد و هشتاد و نه12:45:42 
قیمت نیم سکه69,200,000شصت و نه میلیون و دویست هزار12:45:42 
قیمت ربع سکه38,810,000سی و هشت میلیون و هشت صد و ده هزار12:45:42 
قیمت سکه یک گرمی23,820,189بیست و سه میلیون و هشت صد و بیست هزار و صد و هشتاد و نه12:45:42 
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۴۰۰12,993,189دوازده میلیون و نه صد و نود و سه هزار و صد و هشتاد و نه12:45:42 
Rate this post
سبد خرید
میوه خشک کن