قیمت ارز امروز 2021/07/14 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 برابر با 2021/07/14 در بازار با نرخ 245,409 دویست و چهل و پنج هزار و چهار صد و نه ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه

قیمت دلار 245,409 ریال امروز بیست و سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 قیمت یورو 295,139 دویست و نود و پنج هزار و صد و سی و نه ریال قیمت پوند 342,089 سیصد و چهل و دو  هزار وهشتاد و نه ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:40:31  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:40:31  دویست و چهل و پنج هزار و چهار صد و نه 245,409 قیمت دلار
11:40:31  دویست و نود و پنج هزار و صد و سی و نه 295,139 قیمت یورو
11:40:31  سیصد و چهل و دو  هزار وهشتاد و نه 342,089 قیمت پوند
11:40:31  شصت و هفت هزار وپنجاه و نه 67,059 قیمت درهم
Rate this post
سبد خرید