قیمت ارز امروز 2021/07/13 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:41:08 برابر با 2021/07/13 در بازار با نرخ 249,355 دویست و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه

قیمت دلار 249,355 ریال امروز بیست و دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:41:08 قیمت یورو 295,075 دویست و نود و پنج هزار وهفتاد و پنج ریال قیمت پوند 350,705 سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و پنج ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:41:08  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:41:08  دویست و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج 249,355 قیمت دلار
11:41:08  دویست و نود و پنج هزار وهفتاد و پنج 295,075 قیمت یورو
11:41:08  سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و پنج 350,705 قیمت پوند
11:41:08  شصت و هشت هزار و صد و پنجاه و پنج 68,155 قیمت درهم
Rate this post
سبد خرید