قیمت ارز امروز 2021/07/12 دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:41:26 برابر با 2021/07/12 در بازار با نرخ 250,423 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و بیست و سه ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه

قیمت دلار 250,423 ریال امروز بیست و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:41:26 قیمت یورو 294,203 دویست و نود و چهار هزار و دویست و سه ریال قیمت پوند 352,263 سیصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و شصت و سه ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:41:26  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:41:26  دویست و پنجاه هزار و چهار صد و بیست و سه 250,423 قیمت دلار
11:41:26  دویست و نود و چهار هزار و دویست و سه 294,203 قیمت یورو
11:41:26  سیصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و شصت و سه 352,263 قیمت پوند
11:41:26  شصت و هشت هزار و چهار صد و چهل و سه 68,443 قیمت درهم
Rate this post
سبد خرید